شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان

جزئیات رویداد:
  • تاریخ : ۰۵ تیر ۱۴۰۱
  • ساعت : ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
  • هزینه : ۳,۰۰۰,۰۰۰ رایگان [[totalPrice]] ریال
  • ظرفیت باقی‌مانده: 7
ورود و تکمیل ثبت‌نام

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با همکاری شبکه پژوهش و فناوری استان اصفهان برگزار می‌کند:

درباره رویداد

سرفصل‌های دوره:

* افراد مشمول و غیر مشمول در ارزش افزوده

*نحوه تکمیل و اصلاح اظهارنامه ارزش افزوده

*جرایم و معافیت ها در ارزش افزوده

*ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری

*دادرسی مالیاتی در ارزش افزودهپوستر دوره