سنجش و دانش آیریک

جزئیات رویداد:
  • تاریخ : ۱۶ بهمن ۱۴۰۱
  • ساعت : ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰
  • هزینه : ۶,۰۰۰,۰۰۰ رایگان [[totalPrice]] ریال
  • ظرفیت باقی‌مانده: 4
ورود و تکمیل ثبت‌نام

آشنایی با سامانه جامع تجارت ایران- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با همکاری شرکت سنجش و دانش آیریک برگزار می‌کند

درباره رویداد

آنچه در این دوره خواهید آموخت:

روز اول:

 

✅ ثبت نام در سامانه

✅ آشنایی با عملیات پایه سامانه

✅ روند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت

✅ امضای الکترونیکی

✅ شناسه و کدینگ کالا


روز دوم :

✅ نحوه صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه 

✅ آشنایی با سامانه تجارت داخلی

✅ نحوه  فروش ارز در سامانه (رفع تعد ارزی)

✅ نحوه خرید ارز در سامانه (تخصیص ارز)

✅ آشنایی با سامانه EPLپوستر دوره