اداره توانمندسازی واحدهای فناور

اداره توانمندسازی واحدهای فناور

جزئیات رویداد:
  • تاریخ : ۱۷ آذر ۱۳۹۹
  • ساعت : ۰۷:۲۰ تا ۰۷:۲۰
  • هزینه : 0 رایگان [[totalPrice]] تومان
  • ظرفیت باقی‌مانده: 200
ورود و تکمیل ثبت‌نام

دوره آموزشی غیر حضوری (أنلاین) آشنایی با اصول و فنون مذاکره

درباره رویداد

ارائه دهنده: مهدی افیونی زاده

موضوعات مورد بحث:

  • شناخت مذاکره و ارکان مذاکره اثر بخش
  • نقش ارتباطات در مذاکره و راه‌حل‌های مدیریت ترفندها در مذاکره
  • زبان بدن در مذاکره و تشریفات در مذاکره
  • قواعد مذاکره نتیجه بخش

زمان برگزاری:

دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۴ تا