اداره توانمندسازی واحدهای فناور

اداره توانمندسازی واحدهای فناور

جزئیات رویداد:
  • تاریخ : ۲۷ آذر ۱۳۹۹
  • ساعت : ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
  • هزینه : 10,000 رایگان [[totalPrice]] تومان
  • ظرفیت باقی‌مانده: 96
ورود و تکمیل ثبت‌نام

این دوره برای تست است

درباره رویداد

این یک دوره تستی است برای تست سامانه و اینکه درگاه به درستی کار می‌کند.