اداره توانمندسازی واحدهای فناور

جزئیات رویداد:
  • تاریخ : ۱۲ بهمن ۱۴۰۰
  • ساعت : ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
  • هزینه : ۰ رایگان [[totalPrice]] ریال
  • ظرفیت باقی‌مانده: 0
ورود و تکمیل ثبت‌نام

وبینار آشنایی با خدمات صدور انواع ضمانت نامه توسط صندوق پژوهش و فناوری استان اصفهان

درباره رویدادپوستر دوره