اداره توانمندسازی واحدهای فناور

اداره توانمندسازی واحدهای فناور

جزئیات رویداد:
  • تاریخ : ۱۴ دی ۱۳۹۹
  • ساعت : ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
  • هزینه : 0 رایگان [[totalPrice]] تومان
  • ظرفیت باقی‌مانده: 3
ورود و تکمیل ثبت‌نام

مدیریت بازاریابی و آشنایی با ابزارهای آن

درباره رویداد

موضوعات مورد بحث:

مفهوم واقعی بازاریابی

تعریف مدیریت بازاریابی

باورها و تفکرات رایج در بازاریابی

ابزارها و آمیخته‌ی بازاریابی

تبلیغات مدرن

محصول و مفاهیم آن

روش‌های قیمت‌گذاری

توزیع بهینهپوستر دوره