اداره توانمندسازی واحدهای فناور

اداره توانمندسازی واحدهای فناور

جزئیات رویداد:
  • تاریخ : ۲۱ دی ۱۳۹۹
  • ساعت : ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰
  • هزینه : 0 رایگان [[totalPrice]] تومان
  • ظرفیت باقی‌مانده: 6
ورود و تکمیل ثبت‌نام

مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

درباره رویداد

موضوعات مورد بحث:

تعریف و ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

فلسفه وجودی مدیریت ارتباط با مشتری

ویژگی‌های مشتری در عصر حاضر

فلسفه به حداکثر رساندن رضایت مشتری

باشگاه مشتریان

ارزش طول عمر مشتریپوستر دوره