اداره توانمندسازی واحدهای فناور

اداره توانمندسازی واحدهای فناور

جزئیات رویداد:
  • تاریخ : ۲۴ آذر ۱۳۹۹
  • ساعت : ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰
  • هزینه : 0 رایگان [[totalPrice]] تومان
  • ظرفیت باقی‌مانده: 199
ورود و تکمیل ثبت‌نام

پارک علم و فناوری غیاث الدین کاشانی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار می‌کند دوره‌ آموزشی غیر حضوری (آنلاین)

درباره رویداد

ارائه دهنده: حمید دوازده امامی

موضوعات مورد بحث:

  • توجه و شناسایی نیازهای سازمان
  • توجه به شناسنامه مشاغل (شرایط احراز و شایستگی‌ها)
  • شرایط کارمند یابی، استخدام و انتخاب اولیه
  • آزمون و مصاحبه
  • انتصاب
  • آموزش مقدماتی و جامعه پذیری

زمان برگزاری:

دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۳۹۹ - ساعت ۱۴ تا ۱۶پوستر دورهگالری تصاویر