۱۳ اسفند ۱۴۰۱

بودجه بندي طرحهای صنعتی و شیوه های ارزیابی آن

بودجه بندي طرحهای صنعتی و شیوه های ارزیابی آن- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با همکاری شرکت سنجش و دانش آیریک برگزار می‌کند

رویدادی یافت نشد.

[[event.title]]
    [[event.price]] ریال
  • ظرفیت باقیمانده [[ event.remaining_count ]]

رویدادی یافت نشد.

[[event.title]]
    [[event.price]] ریال
  • ظرفیت باقیمانده [[event.remaining_count]]

سازمان‌های همکار