۱۲ اسفند ۱۳۹۹

دوره آموزشی آشنایی با چگونگی حضور در نمایشگاه های بین المللی

دوره آموزشی آشنایی با چگونگی حضور در نمایشگاه های بین المللی

work-image
آشنایی با مبانی مذاکرات تجاری بین ‏المللی هزینه: 1,600,000 ریال، ظرفیت باقی‌مانده 43 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
work-image
آشنایی با فرایند تحقیقات بازار بین المللی هزینه: 1,600,000 ریال، ظرفیت باقی‌مانده 26 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۲۱ بهمن ۱۳۹۹
work-image
آشنایی با امور گمرکی و ترخیص کالا هزینه: رایگان ریال، ظرفیت باقی‌مانده 27 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۲۷ بهمن ۱۳۹۹
work-image
آشنایی با اصول بازاریابی بین المللی هزینه: 1,600,000 ریال، ظرفیت باقی‌مانده 46 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
work-image
بایدها و نبایدهای مالی در ایجاد بنگاه‌های اقتصادی هزینه: رایگان ریال، ظرفیت باقی‌مانده 54 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۲۹ بهمن ۱۳۹۹
work-image
معرفی خدمات گروه مشاوران کرانه دانش به واحدهای فناور عضو شهرک هزینه: رایگان ریال، ظرفیت باقی‌مانده 48 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۰۴ اسفند ۱۳۹۹
work-image
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
work-image
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۱۱ اسفند ۱۳۹۹
work-image
دوره آموزشی آشنایی با چگونگی حضور در نمایشگاه های بین المللی هزینه: 1,600,000 ریال، ظرفیت باقی‌مانده 196 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
work-image
مدیریت ارتباط با مشتری هزینه: رایگان ریال، ظرفیت باقی‌مانده 6 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۲۱ دی ۱۳۹۹
work-image
مدیریت بازاریابی و آشنایی با ابزارهای آن هزینه: رایگان ریال، ظرفیت باقی‌مانده 3 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۱۴ دی ۱۳۹۹
work-image
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۰۹ دی ۱۳۹۹
work-image
آموزش شخصیت شناسی به روش اناگرام هزینه: رایگان ریال، ظرفیت باقی‌مانده 1 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۰۸ دی ۱۳۹۹
work-image
دوره تست خرید درگاه هزینه: 100,000 ریال، ظرفیت باقی‌مانده 96 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۲۷ آذر ۱۳۹۹
work-image
آشنایی با مبانی مدیریت منابع انسانی (جذب و استخدام) هزینه: رایگان ریال، ظرفیت باقی‌مانده 199 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۲۴ آذر ۱۳۹۹
work-image
دوره آموزشی غیر حضوری (آنلاین) آشنایی با اصول و فنون مذاکره هزینه: رایگان ریال، ظرفیت باقی‌مانده 200 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۱۷ آذر ۱۳۹۹
work-image
دوره آموزشی غیر حضوری (آنلاین) بازاریابی صنعتی هزینه: رایگان ریال، ظرفیت باقی‌مانده 200 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۱۰ آذر ۱۳۹۹
work-image
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۲۷ آبان ۱۳۹۹
work-image
وبینار آشنایی با بوم ارزش پیشنهادی به مشتریان هزینه: رایگان ریال، ظرفیت باقی‌مانده 200 نفر
اداره توانمندسازی واحدهای فناو ۱۵ مهر ۱۳۹۹

سازمان‌های همکار