پیمان حاجی رضایی

[مدیر روابط عمومی و روابط بین‌المللی پارک علم و فناوری خراسان جنوبی]

حامد موسوی نصب

[مدیرعامل و موسس مجموعه ارتباطات و رسانه رسا]

عباس میرزایی نیا

[مدیرکل روابط عمومی و بین‌المللی استانداری اصفهان]

حمید شکری خانقاه

[نویسنده، مترجم و مدرس حوزه روابط عمومی]

مریم نعمتی

[مشاور رئیس پارک علم و فناوری خراسان رضوی در امور روابط عمومی]